WiFi Site Survey service – Meten is weten

In tegenstelling tot de eerste draadloze netwerkoplossingen zijn de hedendaagse mogelijkheden vele malen verbeterd. Dit maakt dat de aanpak van een site survey wezenlijk anders is geworden. Daar waar vroeger een meer technische meting gewenst was, is een site survey nu een rapportage waarbij de gewenste functionaliteiten vanuit u als klant de basis vormt.

Onze aanpak houdt zich onder andere bezig met advies en implementatie vraagstukken op het gebied van connectivity.

Dit doen wij geheel onafhankelijk van fabrikant. Zo ook op het gebied van draadloze netwerken. Door gebruik te maken van speciale software wordt een eerste opzet gemaakt van de hoeveelheid access points en van de locaties waar deze geplaatst dienen te worden.

Dit alles op basis van plattegronden van de locatie(s) en functionele wensen van u als klant. Deze eerste opzet wordt op uw bedrijfslocatie getoetst, zodat bevestigd wordt dat het design aan de verwachtingen voldoet.

Ook wordt gekeken naar de reeds aanwezige actieve en passieve infrastructuur om vast te stellen of dit voldoet aan de eisen en wensen van een hedendaags draadloos netwerk. Uiteindelijk wordt de site survey afgerond met een rapportage waarin alle informatie is samengevat, aanbevelingen worden gedaan ten aanzien van de te nemen stappen en een advies over de beste oplossing.

Tevens is het mogelijk om direct aansluitend een offerte te ontvangen voor de apparatuur en een voorstel om het volledig managed aan te bieden.

Contact opnemen: