Privacy Statement

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van ME Networks, dan kunt u deze richten aan ME Networks B.V. , Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, tel: +31(0)85 00 43 140 of per e-mail: privacy@menetworks.nl

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • naam
 • bedrijfsgegevens
 • cv
 • e-mailadres
 • IBAN
 • NAW-gegevens
 • NAW-gegevens
 • informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een forumpost of een bericht in het contactformulier
 • motivatiebrief
 • technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze websites
 • telefoonnummer

Doeleinden

ME Networks verzamelt persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten op het gebied van networking, support en services. Daarnaast verzamelen wij persoonsgegevens bij het abonneren op de ME Networks nieuwsbrief, indien u via de website een vraag stelt of contact opneemt en bij een bezoek aan ME Networks evenementen en activiteiten. Indien u klant bent of wordt bij ME Networks hebben wij uw gegevens uiteraard nodig ten behoeve van onze (financiële) administratie. Daarnaast worden alle bovengenoemde gegevens tevens gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van ME Networks dienstverlening en activiteiten. Ook verwerken wij gegevens om onze website te verbeteren.

Verstrekking aan derden

ME Networks zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Het kan voorkomen dat wij derde partijen inschakelen om een dienst of project uit te voeren. ME Networks zal deze derde partijen uitsluitend toegang geven tot systemen met persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst en hier toestemming voor is.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Profilering en Cookies

Wij combineren jouw persoonsgegevens met elkaar, om jou de beste online ervaring te kunnen bieden. Door jouw gegevens te combineren kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content op de verschillende websites tonen, die aansluiten bij jouw interesses en zoekgeschiedenis. Ook onze nieuwsbrief kunnen wij op deze manier voor jou personaliseren. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere aanbiedingen doen. Zo wordt er voorkomen dat jij content of aanbiedingen op de verschillende websites te zien krijgt, die voor jou minder interessant zijn.

Mede voor het combineren en verzamelen van persoonsgegevens gebruiken wij cookies. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over deze cookies.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Links van derden

Op de websites van ME Networks zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. ME Networks kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Als betrokkene heb je het recht om verzamelde persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Mocht je van dit recht gebruik willen maken dan kun je je verzoek richten aan ME Networks, Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, tel: +31(0)85 00 43 140 of per e-mail: privacy@menetworks.nl

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.